ஆடைபிரச்சனையால் நடிகை ஷூட்டிங்கை. Continue reading